FAQ - co należy wiedzieć...

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Co należy wiedzieć...

  • Dlaczego nie możesz znaleźć na stronie mojego numeru telefonu? Powody są dwa. Pierwszy z nich: nikt poważny nie udziela porad przez telefon bez zapoznania się z aktami sprawy i zweryfikowania materiału dowodowego. To co najmniej godziny, a niekiedy dni pracy, przez telefon możemy więc sobie pozwolić najwyżej na smalltalk. Drugi powód: każdego dnia otrzymuję wiele maili od czytelników i potencjalnych klientów, gdyby każdy z nich zadzwonił do mnie tylko na 5 minut, musiałbym połowę czasu pracy przeznaczyć na zabawę w call-center. W obu przypadkach oznaczałoby to, że nie szanuję swoich klientów.
  • Czy rygorystycznie chronię tajemnic moich klientów? Absolutnie TAK. Sekretów moich klientów nie ujawniam nigdy, bez względu na okoliczności i wymogi prawa. Przekazywane dokumenty po zakończeniu sprawy zwracam lub niszczę, a dane elektroniczne zawsze przechowuję w bezpiecznych miejscach w zaszyfrowanej formie. Zdarza mi się też niekiedy świadczyć usługi osobom, na temat których wcześniej np. publikowałem. Wtedy to czego dowiaduję się od nich jako od klientów traktuję jako rygorystyczną tajemnicę i nie ujawniam w żaden sposób w późniejszym czasie, bez względu na to, czy będziemy nadal po tej samej czy po przeciwnej stronie barykady i bez względu na to czy wcześniej byłem ich krytykiem czy zwolennikiem. W pracy zachowuję pełen obiektywizm i dochowuję wierności zasadom etyki zawodowej.
  • Dlaczego nie wykonuję ślepo poleceń moich klientów? Jestem niezależnym doradcą, który zawsze samodzielnie dokonuje wszechstronnej analizy każdej sprawy i na tej podstawie przedstawia propozycję działań. Dlatego też, jeśli zwracając się do mnie masz już swoją wizję rozwiązania swojego problemu i chcesz mnie usilnie do niej przekonać, to znaczy, że nie potrzebujesz mojej pomocy. W przeciwnym razie pozwól mi działać w Twoim najlepszym interesie.
  • Kiedy pytają: potrzebuję ekspertyzy o określonych wnioskach końcowych, da się to załatwić? Odpowiedź brzmi: NIE. Przy opracowaniu ekspertyz i analiz kryminalnych zawsze zachowuję pełny obiektywizm i jedynie stwierdzony stan faktyczny, zabezpieczony materiał dowodowy, aktualna wiedza naukowa oraz wyznaczniki logiki kształtują moje wnioski. Moje prywatne sympatie czy antypatie nie mają tu żadnego znaczenia.
  • Dlaczego powinieneś udostępnić mi kopię każdego dokumentu, maila i listu dotyczącego sporu? Ponieważ w procesie sądowym jedno zdanie może przeważyć o wygranej lub przegranej, inaczej ukształtować stosunek prawny albo obalić zasadność roszczenia. W śledztwach gospodarczych podobne niuanse mogą stanowić podstawę przypisania Twojemu kontrahentowi np. przestępstwa oszustwa, fałszowania dokumentów bądź składania fałszywych zeznań, albo przeciwnie - gwarantować mu bezkarność. Przyjmując zlecenie koniecznie muszę o takich okolicznościach wiedzieć.
  • Jakich zleceń absolutnie nigdy nie przyjmuję? Nie eksmituję biednych ludzi, nie wspieram w żaden sposób przemysłu aborcyjnego ani dopalaczowego, nie działam przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz obcych państw, nie działam przeciwko prawom zwierząt, nie podejmuję zleceń wymierzonych w wizerunek Kościoła Katolickiego (co nie wyklucza podjęcia działań przeciwko np. określonym księżom jeśli sprzeniewierzą się swojej misji duszpasterskiej). Są przestępcy, którzy nie zasługują na wybaczenie ani litość. Absolutnie nie angażuję się w pomoc prawną zmierzającą do uniknięcia lub ograniczenia dolegliwości kary sprawcom przestępstw: handlu ludźmi, zmuszania do prostytucji, gwałtu, znęcania się nad osobami słabymi i dziećmi, prześladowania lub doprowadzenia do ich śmierci, oszustw lub kradzieży wymierzonych w ludzi niezamożnych, znęcania się nad zwierzętami. Zakres ten nie wyklucza pomocy w obronie oskarżonego niewinnego. Jak każdy człowiek mam swoje poglądy, nie determinują one jednak mojej pracy zawodowej poza powyższym katalogiem zleceń, których z uwagi na ich cechy przedmiotowe nie przyjmuję. Nigdy nie selekcjonuję jednak klientów według żadnego klucza dyskryminującego - np. światopoglądowego, religijnego, czy narodowości.
  • Dlaczego prawnicy oferują Ci zwycięstwo, a ja powiedziałem, że przegrasz? Zapewne wielu z Was przez swoją łatwowierność i zaufanie do schematów trafia dopiero teraz na moją stronę, po tym jak jakaś kancelaria adwokacka czy radcowska, mimo wymaganego z urzędu profesjonalizmu, zawiodła i to za słone pieniądze, obiecując cuda przy sprawach niemożliwych do zakończenia pozytywnym wynikiem. Ja być może rozczaruję niejedną osobę nie mówiąc na dzień dobry, że wszystko się da załatwić. Nie ukrywam też prawdy - pierwsze o czym informuję klienta to dlaczego... ma szansę przegrać. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim etyką, nie podejmuję się więc realizacji zlecenia a co za tym idzie pobrania zapłaty, za coś co jest niewykonalne. Nie obrażaj się wtedy, tak umotywowana odmowa oznacza, że nie chciałem Cię okraść, czyli byłem Ci lojalny.
  • Dlaczego jest tak drogo? Ponieważ poszukujesz najlepszych a nie najtańszych usług. Bezzaliczkowo działać mogą firmy zatrudniające za minimalną stawkę studentów, osoby dopiero uczące się zawodu albo prawnicy żyjący wyłącznie z masowego zasądzania im kosztów sądowych od setek spraw konsumenckich. Ja się do tych kategorii nie zaliczam. Zapewniam zindywidualizowaną oraz wszechstronną obsługę Twojego problemu i jego rozwiązanie lub zminimalizowanie przy pomocy mojego 20-letniego doświadczenia na rynku komercyjnym, kierunkowego wykształcenia (3 dyplomy), a także wysoce wyspecjalizowanego zaplecza.
  • Widziałeś na filmie, jak się załatwia takie sprawy? Życie to nie bajka, filmy kłamią a realia rozczarowują, więc jeśli myślisz, że nakręcimy razem kolejny odcinek "Prawa Agaty" albo "Malanowskiego i partnerów", to znowu muszę Cię rozczarować. Nie tak wyglądają śledztwa i procesy, zwykle to żmudna i nudna praca trwająca miesiącami lub latami, po broń sięga się niezwykle rzadko, a zwycięstwo lub porażka zależą często od kaprysu sędziego lub prokuratora, który nie ma w ogóle pojęcia o co chodzi w Twojej sprawie i wcale nie dba o Twój los ani majątek. Słowem - zapomnij o tym, co widziałeś w telewizji, prawdziwe życie nie przypomina "prawdy" ekranu.
  • Co zrobić, jeśli wszystko zawiodło? Choć bywają sprawy bardzo trudne, to nie ma jednak problemu niemożliwego do rozwiązania lub którego negatywnych skutków nie można by chociaż ograniczyć - do każdego trzeba tylko dobrać odpowiednie instrumenty, w tym takie których nie znajdziesz w ofercie żadnej konwencjonalnej kancelarii prawnej, firmy consultingowej czy agencji detektywistycznej. Moja oferta wyróżnia się na tle reszty przede wszystkim szerokim wachlarzem instrumentów działania. Na Twoją rzecz wykorzystuję nie tylko obowiązujące przepisy (prawo karne, cywilne, gospodarcze, konstytucyjne, europejskie...) oraz luki prawne, ale wszelkie inne dostępne środki, w tym legalny asortyment środków technicznych włącznie z techniką kryminalistyczną, wywiad i kontrwywiad gospodarczy, public relations (także czarny PR), lobbing społeczny, negocjacje polubowne, analizy strategiczne, restrukturyzacje przedsiębiorstw, upadłość konsumencką, audyt śledczy, optymalizację podatkową, antywindykację...

Jeśli potrzebujesz pomocy w sytuacji krytycznej i jesteś gotowy dla zneutralizowania zagrożenia oddać prowadzenie sprawy w moje ręce - zapraszam do kontaktu. Jeśli nie odpiszę na maila w ciągu 3 dni - ponów swoje pytanie. Być może Twoja wiadomość umknęła mi w morzu otrzymywanej korespondencji.
 


 

Uwaga - tylko na wyraźne życzenie klientów zapewniamy nagłośnienie powierzonego problemu w mediach (głównie sprawy o charakterze kryminalnym lub politycznym), nigdy nie ujawniamy żadnych informacji bez wyraźnej dyspozycji ze strony klienta

 

Wszystko, co przekażą nam nasi klienci, objęte zostaje rygorystyczną klauzulą tajemnicy zawodowej. Nie ujawniamy osobom trzecim żadnych informacji o powierzanych nam czynnościach, dokumentach, czy też jakichkolwiek innych kwestiach dot. naszych kontrahentów i klientów. W chwili zamknięcia i rozliczenia zlecenia niszczymy w sposób uniemożliwiający odtworzenie wszelkie przekazane nam oraz stworzone przez nas materiały - dokumentację, ekspertyzy, opinie, raporty końcowe etc.  Jedyne ich egzemplarze pozostają w dyspozycji klienta.

Dokumenty jakie pozostają w naszej dyspozycji, to wyłącznie dokumentacja niezbędna z uwagi na przepisy podatkowe, czyli potwierdzenia rozliczeń, lakoniczna umowa oraz potwierdzenie pełnomocnictw do występowania w imieniu strony przed instytucjami lub osobami trzecimi (w przypadku ich wcześniejszego udzielenia). Nawet więc w przypadku przesłuchania przez dysponujące odpowiednimi uprawnieniami instytucje państwowe takie jak np. prokuratura, nie jesteśmy w stanie odtworzyć szczegółów dot. przekazanych nam spraw, ani przygotowanych przez nas raportów końcowych, ekspertyz etc. Nasi klienci mogą czuć się w pełni bezpiecznie.


Wydawnictwo Artefakt.edu.pl

Kontakt w sprawie wydawnictw książkowych:

  Wydawnictwo prawno-ekonomiczne
  ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o.

adres e-mail: biuro@artefakt.edu.pl

tel. kom. 537-271-291
tel.(22) 270-10-75
fax (22) 257-82-32

adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 85 lok. 21
02-001 Warszawa

Kancelaria TALIONIS

Kontakt w sprawie usług prawno-ekonomicznych:

  Kancelaria TALIONIS

adres e-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

tel. (32) 431 07 43
fax (32) 431 07 47

adres biura:
ul. Sądowa 7
41-605 Świętochłowice

adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Słowo do klientów

Podobno zawsze wybierać trzeba mniejsze zło, a większe… zachowywać na czarną godzinę. Ja uważam, że z każdej sytuacji jest dobre wyjście, sęk tylko w tym, by szukając do niego drogi nie zabłądzić jeszcze bardziej. Jeśli masz kłopot i nie znajdziesz jego rozwiązania w moich publikacjach – napisz. Spróbuję Ci pomóc w jego rozwiązaniu lub zminimalizuję jego skutki. Wraz z moimi współpracownikami - głównie byłymi funkcjonariuszami służb państwowych - zapewnić mogę profesjonalną obsługę problemów z zakresu bezpieczeństwa biznesu, nie wykluczając spraw związanych z przestępczością zorganizowaną lub międzynarodową, czy wykrywaniem sprawców poważnych zbrodni - w tym zabójstw.

Kazimierz Turaliński

 


 

Skorzystaj z profesjonalnych usług prawniczych Kancelarii TALIONIS:

 

x