Katyń 2010 - Moskwa 1610Pełny tytuł: Katyń 2010 - Moskwa 1610 (wydanie II)

Autor - Kazimierz Turaliński
Autor galerii fotografii z nocy 10 kwietnia 2010 r.: Piotr Szczepanek
Wydawnictwo - "Media Polskie" (ISBN 978-83-925811-4-7), Radom 2010, format A5, 647 stron
Stan na dzień 1 sierpnia 2010 r., podsumowanie na dzień 10 kwietnia 2011 r.

Zarys stosunków polsko-rosyjskich w świetle Zbrodni Katyńskiej i katastrofy rządowego samolotu Tu-154 w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r.

Stosunki polsko-rosyjskie postrzegane bywają nad Wisłą przez pryzmat rozbiorów i faktycznej, niemal nieprzerwanej, dwustuletniej obecności wojsk ze wschodu. Przewodnia myśl patriotyczna od czasów pierwszego rozbioru zakładała dla Polski romantyczną i moralnie uprzywilejowaną rolę ofiary agresji, walczącej o niepodległość i wolność swych obywateli. Wizja ta jednak nie przystaje do potrzeb XXI wieku, w którym Polacy odrzucić powinni pozycję pokrzywdzonego, słabego ogniwa Europy Środkowej. Zwłaszcza, gdy karty historii dowodzą braku podstaw do kompleksów, a wręcz mało spopularyzowanej chwały narodowego oręża. Ostatnie cztery stulecia ujawniają bowiem obraz Polski, stanowiącej najsilniejszego i nigdy niezłamanego przeciwnika Moskwy. Klamry czasowe lat 1610-2010 zawierają w sobie wiele czarnych kart tej historii, jednocześnie również stanowią listę największych klęsk militarnych globalnego mocarstwa. Jedną z ich konsekwencji stała się dokonana w ramach zemsty Zbrodnia Katyńska, ta zaś pociągnęła za sobą 70 lat później tragiczną w skutkach katastrofę lotniczą w Smoleńsku. Śmierć prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką, przywódców wojskowych, parlamentarzystów, organizacji społecznych związanych z kręgiem Rodzin Katyńskich oraz innych, licznych zasłużonych obywateli III RP i urzędników państwowych stanowiła podsumowanie wielowiekowych wojen. W zdecydowanej większości wygrywanych przez Rzeczpospolitą.

Motywem powstania niniejszego opracowania, a właściwie raportu, stała się konieczność uporządkowania lawiny niekiedy sprzecznych informacji płynących z różnych, niekiedy zupełnie niewiarygodnych źródeł, nadmiernie nagłośnionych w wyniku wydarzeń z dn. 10 kwietnia 2010 r. Zrozumienie wagi katastrofy lotniczej w Smoleńsku możliwe jest jedynie poprzez pryzmat historii stosunków i konfliktów polsko-rosyjskich, Zbrodni Katyńskiej 1940 roku, relacji między Moskwą a Warszawą po rozpadzie ZSRR oraz znajomość ofiar tejże katastrofy, ich roli we współczesnej Polsce i zaangażowania w działalność społeczną, wojskową i niepodległościową. Dopiero tak kompleksowa analiza dowodzi ogromu tragedii jaka 10 kwietnia 2010 roku stała się udziałem wszystkich Polaków i jak bardzo zmienić ona może bieg historii XXI wieku. Pozornie odległe od siebie w czasie i przestrzeni wydarzenia zbiegają się w jednej chwili na smoleńskiej ziemi, stanowiąc zarazem kropkę na „i” postawioną nie przez politykę, a właśnie historię. Zamknięty rozdział stanowi jednocześnie początek nowej ery relacji pomiędzy Polską i Rosją. Wyjaśnienie cieni przeszłości otwiera szansę na świetlaną przyszłość.

Warto to zrobić, gdyż bilans konfliktów Polski z Rosją wbrew powszechnej opinii nie czyni orła białego słabszym i tym samym gorszym, z tych dwóch słowiańskich państw. Jakiekolwiek kompleksy w świetle faktów historycznych wydają się nieusprawiedliwione, a ich zrozumienie może stanowić milowy krok na drodze odnowy i uzdrowienia zarówno polskiej polityki historycznej, jak i przyszłych stosunków na linii Warszawa-Moskwa.

Kiedyś Polska i Rosja ostro konkurowały ze sobą o status wielkiego mocarstwa. Żaden inny naród słowiański nigdy nie był w stanie rzucić takiego wyzwania. Co więcej, żadne inne państwo nie stoczyło z Rosją tak wielu wygranych wojen. Była okupacja i zrównanie z ziemią Moskwy. Inwazja z wojskami napoleońskimi i ponowne zajęcie Kremla. Dwustuletni opór przed rusyfikacją i sowietyzacją. Wygrana wojna polsko-bolszewicka, a następnie wyzwanie rzucone imperium ZSRR przez robotników z Solidarności. Wyzwanie, któremu eksperyment o nazwie komunizm nie podołał. Skuteczna interwencja w Gruzji oraz wsparcie procesów demokratyzacyjnych na Ukrainie. Chłodny bilans dotychczasowych konfliktów – zarówno zbrojnych, jak i politycznych, toczonych pomiędzy Polską a Rosją przemawia na korzyść naszego państwa. Mamy niepodległość od 21 lat, może najwyższy czas zacząć mówić o Polsce, jako o zwycięzcy?

Opracowanie książkowe dzieli się na sześć głównych części:

1. Historia stosunków polsko-rosyjskich - od 1610 r. do chwili obecnej. Przedstawia historię od drugiej strony - Polacy nie są ofiarami, tylko godnymi przeciwnikami stanowiącymi jedyną siłę zdolną wygrać i wygrywającą w tej części świata z Rosją.

2. Analiza kryminalistyczno-polityczna katastrofy 10 kwietnia - bez wskazywania winnych, jedynie naświetlenie kwestii, które muszą zostać uwzględnione w analizie materiału dowodowego, jak mieć to powinno miejsce w każdym śledztwie.

3. Post mortem - sytuacja w Polsce po katastrofie smoleńskiej, reakcje na arenie międzynarodowej, komentarze prasy światowej, od pierwszej chwili do pogrzebu prezydenckiej pary.

4. Biogramy ofiar smoleńskiej katastrofy lotniczej.

5. Dokumenty urzędowe dot. katastrofy - wszelkie istotne oświadczenia polskiej prokuratury wojskowej, służb specjalnych, właściwych tematycznie ministerstw, ambasady rosyjskiej i Międzynarodowej Komisji Lotniczej oraz innych osób i podmiotów odgrywających istotną rolę w wyjaśnianiu zdarzeń dn. 10 kwietnia 2010 r.

6. Galerie - noc z 10 na 11 kwietnia 2010 r. w Warszawie oraz fotografie prezydenckie.

Zapraszam do lektury, która z całą pewnością w innym świetle postawi historię stosunków polsko-rosyjskich w minionych czterech stuleciach. Wizerunek ten pozostanie odmienny, od tego czego uczono nas wszystkich z PRL-owskich, szkolnych podręczników.

Dotychczasowe publikacje książkowe

Przestępstwa w budownictwie

Seria: Prawo i ekonomia

Zbrodnie prawicy - objawy mafii 2

Seria:brak

NOWA encyklopedia antywindykacji

Seria: Prawo i ekonomia

Wywiad biznesowy - praktyczne wprowadzenie

Podatek VAT - oszustwa podatkowe, przemyt i zorganizowana przestępczość skarbowa

Seria: prawo i ekonomia

Poradnik inwestora rynku nieruchomości

Seria: prawo i ekonomia

Raje podatkowe i spółki off-shore

Seria: prawo i ekonomia

Jak kraść? Podręcznik złodzieja

Seria: prawo i ekonomia

2012 - polityka, pieniądze, służby specjalne...

Seria: literatura faktu

Encyklopedia antywindykacji - aspekty prawne i praktyczne

Seria: prawo i ekonomia

Wywiad gospodarczy i polityczny - wyd. II

Seria: prawo i ekonomia

Zabić szpiega

Seria: literatura faktu

Przestępczość zorganizowana w III RP - wyd. II

Seria: prawo i ekonomia

Przestępstwa skarbowe

Seria: prawo i ekonomia

Windykacja gospodarcza - podręcznik do nauki zawodu

Seria: prawo i ekonomia

Katyń 2010 - Moskwa 1610

Seria: literatura faktu

Objawy Mafii - Dokumentacja III RP

Seria: literatura faktu

Wydawnictwo Artefakt.edu.pl

Kontakt w sprawie wydawnictw książkowych:

  Wydawnictwo prawno-ekonomiczne
  ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o.

adres e-mail: biuro@artefakt.edu.pl

tel. kom. 537-271-291
tel.(22) 270-10-75
fax (22) 257-82-32

adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 85 lok. 21
02-001 Warszawa

Kancelaria TALIONIS

Kontakt w sprawie usług prawno-ekonomicznych:

  Kancelaria TALIONIS

adres e-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

tel. (32) 431 07 43
fax (32) 431 07 47

adres biura:
ul. Sądowa 7
41-605 Świętochłowice

adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Słowo do klientów

Podobno zawsze wybierać trzeba mniejsze zło, a większe… zachowywać na czarną godzinę. Ja uważam, że z każdej sytuacji jest dobre wyjście, sęk tylko w tym, by szukając do niego drogi nie zabłądzić jeszcze bardziej. Jeśli masz kłopot i nie znajdziesz jego rozwiązania w moich publikacjach – napisz. Spróbuję Ci pomóc w jego rozwiązaniu lub zminimalizuję jego skutki. Wraz z moimi współpracownikami - głównie byłymi funkcjonariuszami służb państwowych - zapewnić mogę profesjonalną obsługę problemów z zakresu bezpieczeństwa biznesu, nie wykluczając spraw związanych z przestępczością zorganizowaną lub międzynarodową, czy wykrywaniem sprawców poważnych zbrodni - w tym zabójstw.

Kazimierz Turaliński

 
Więcej na poruszone tematy przeczytać możesz w książkach autorstwa Kazimierza Turalińskiego dostępnych w Wydawnictwie Prawno-Ekonomicznym Artefakt.edu.pl:

 

x