Spór pomiędzy Katarzyną Tusk a redakcją serwisu PressMix

 

W dniu 29 marca 2013 r. serwis internetowy www.pressmix.eu opublikował na swych stronach rozpowszechnianą od kilku dni na forach internetowych (m.in. Wirtualna Polska, Gazeta Prawna, Interia, Niezależna.pl, Pudelek, Sfora, Hotmoney) informację o stanie majątkowym córki prezesa rady ministrów Pana Donalda Tuska - Katarzyny Tusk. Publikacji towarzyszyły otwarte pytania do premiera o źródło wspomnianych dochodów. Temat publikacji znajdował się w nurcie uzasadnionego zainteresowania mediów. Pani Katarzyna Tusk poczuła się jednak urażona publikacją, w związku z czym zażądała ujawnienia źródła informacji prasowej (co jest w polskim porządku prawnym zabronione pod groźbą kary przepisami Prawa prasowego) oraz natychmiastowego usunięcia publikacji. Jako alternatywę wskazano redakcji m.in. odpowiedzialność karną oraz interwencję organów ścigania. Ze stanowiskiem takim nie sposób się zgodzić, w związku z czym redakcja PressMix powierzyła Kazimierzowi Turalińskiemu prowadzenie polubownej korespondencji z Panią Katarzyną Tusk. Z uwagi na wolę zachowania pełnej transparentności przedmiotowego sporu i braku zastrzeżenia przez nadawcę zachowania przesłanego żądania w tajemnicy redakcja serwisu PressMix podjęła również decyzję o upublicznieniu korespondencji, co pozostaje zarówno w interesie bezpieczeństwa autorów publikacji prasowej, jak i ewentualnej transparentności funkcjonowania władzy państwowej w demokratycznym państwie prawa, jakim pozostaje Rzeczpospolita.
Copyright © 2017 www.turalinski.pl. All rights reserved.