RAPORT - nieprawidłowości przy udzielaniu czołowym spółkom giełdowym zamówień publicznych na budowę autostrad(GDDKiA)

Kazimierz Turaliński

 

W toku realizacji sprawy dot. nieprawidłowości przy budowie polskich autostrad ujawnione zostały informacje w pełni usprawiedliwiające przekazanie zebranych dowodów do Komisji Europejskiej oraz unijnego biura ds. zwalczania korupcji OLAF.

Pierwszym czynnikiem pozostała wykryta w toku analizy transakcji dokonywanych pomiędzy GDDKiA a generalnymi wykonawcami autostrad (głównie spółkami giełdowymi) prawidłowość w zakresie drastycznego zaniżania ofert cenowych wykonawców. Faktycznie stosując ceny dumpingowe przetargi na budowę wygrywają oferty zaniżone o 30% lub 50% w stosunku do kosztorysów prac, w związku z czym kontrakt taki nie może skutkować uzyskaniem zysków, a generować może jedynie liczone w setkach milionów zł straty. Pomimo tego wiodące spółki giełdowe odnoszą na ich realizacji znaczne zyski, stosując metodę "oszustw w białych rękawiczkach" w postaci stosowania łańcuchów podwykonawców. Powołane na potrzeby inwestycji spółki-krzaki rejestrowane na "słupów" po zakończeniu robót budowlanych popadają w kontrolowany konflikt z generalnym wykonawcą (spółką giełdową), przez co stają się niewypłacalne i nie regulują faktur VAT od własnych podwykonawców. Większość uzyskanych od GDDKiA pieniędzy pozostaje w kasie podmiotu oferującego dumpingową cenę wykonania.

Drugi aspekt nieprawidłowości to zaangażowanie w kontrowersyjne transakcje znajomych i krewnych m.in. byłych premierów Polski oraz byłego ministra infrastruktury, a także urzędników państwowych szczebla lokalnego. W wyniku działań osób powiązanych ze strukturami politycznymi zyski na budowie autostrad odnoszą niemal jedynie przedsiębiorcy uwikłani we wskazane zależności. Jednocześnie w projekt budowy autostrad zaangażowane zostały osoby przed dekadą skazane w związku z działalnością w ramach zorganizowanych struktur przestępczych, co zbiegło się ze śmiercią już 3 prezesów spółek budowlanych, pobiciami oraz zastraszaniem świadków oszustw i defraudacji. Okoliczności te są ignorowane przez obecnego premiera Donalda Tuska i ministra Sławomira Nowaka.

Poniżej zamieszczony został skan polskojęzycznej i francuskojęzycznej wersji raportu przesłanego do Komisji Europejskiej oraz do OLAF, a także pozostawione bez odpowiedzi pismo informujące GDDKiA o metodyce "oszustwa w białych rękawiczkach", czyli uszczuplania wynagrodzenia należnego podwykonawcom budującym polskie autostrady.

 

Raport (j. polski)


Raport (j. francuski)

Pismo do GDDKiA

 


 

Copyright © 2017 www.turalinski.pl. All rights reserved.