mafia, przemyt, mafia paliwowa, przestępczość, abw

Pełny tytuł:
Przestępczość Zorganizowana w III RP (wydanie II)
ISBN 978-83-925811-5-4
Autor - Kazimierz Turaliński
Wydawca - "MEDIA POLSKIE", Radom 2009
206 stron, kup książkę on-line: Księgarnia ARTEFAKT, Empik, E-bookowo, Amazonka, Merlin i Traffic-Club

Międzynarodowy obrót gospodarczy reglamentowany decyzjami politycznymi pozostaje głównym źródłem dochodów polskich zorganizowanych grup oraz związków przestępczych.

Poprzez pryzmat polityki, unormowań prawnych, realiów gospodarczych oraz porównanie do działalności m.in. włoskich i rosyjskich syndykatów zbrodni, publikacja ukazuje tło i metodykę uzyskiwania miliardowych dochodów przez rodzimą przestępczość zorganizowaną. Analizie poddano:

 

 • Produkcję, handel i tranzyt narkotyków
 • Oszustwa paliwowe i podatkowe (VAT, CIT, akcyza)
 • Przemyt alkoholu, papierosów i towarów, oszustwa celne
 • Hazard i pranie brudnych pieniędzy
 • Kolaborację polityków i urzędników państwowych


Trzy czynniki kształtują współczesne państwo demokratyczne: polityka, prawo i ekonomia. Decyzje polityczne ustanawiają treść aktów prawnych, normujących z kolei gospodarkę i teatr jej funkcjonowania. Od sytuacji ekonomicznej społeczeństwa, a więc od rozsądnego zarządzania środkami finansowymi implikującego niskie bezrobocie, wygodę życia, brak biedy i w efekcie ograniczenie przestępczości, zależna jest reelekcja przedstawicieli władzy. Dlaczego więc tak często decyzje polityków wydają się sprzyjać nie interesowi państwa, a zorganizowanym związkom przestępczym aspirującym do miana mafii?

Opracowanie oparto na materiałach Prokuratury, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Służby Celnej, dawnego Urzędu Ochrony Państwa, Archiwum Sejmu RP, ministerstw, sądów, publikacjach zagranicznych i międzynarodowych instytucji powołanych do monitorowania lub zwalczania przestępczości zorganizowanej – m.in. Interpolu, Europolu oraz wydzielonych jednostek ONZ i Unii Europejskiej, a także na doniesieniach prasowych, publikacjach naukowych oraz na informacjach pozyskanych osobiście.

 

Brak elementów fikcji literackiej.

 


 

Spis Treści :


Wstęp

Rozdział 1. Zarys polskiej przestępczości zorganizowanej

1.1 Realia polityczno-społeczne Europy Środkowej schyłku XX wieku

1.2 Podstawy prawne ścigania przestępczości zorganizowanej

Forma kwalifikowana

Świadek koronny

Konwencja ONZ z Palermo przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej

1.3 Instytucje powołane do zwalczania działalności przestępczości zorganizowanej

1.4 Polska przestępczość zorganizowana a mafia

 

Rozdział 2. Produkcja, przemyt oraz handel narkotykami

2.1 Zarys światowej zorganizowanej przestępczości narkotykowej

Marihuana i haszysz

Amfetamina, metaamfetamina i ecstasy

Kokaina

Opiaty

2.2 Wybrane przypadki produkcji, przemytu oraz hurtowego handlu narkotykami polskiej przestępczości zorganizowanej

2.3 Problematyka przestępczości narkotykowej we współczesnej Polsce

 

Rozdział 3. Przestępstwa paliwowe

3.1 Przestępstwa paliwowe na świecie – wybrane zagadnienia

Włochy

Stany Zjednoczone

Dawne państwa ZSRR

Węgry

3.2 Działalność tzw. Mafii Paliwowej w Polsce

3.3 Uwarunkowania działalności tzw. Mafii Paliwowej w Polsce

Ekonomia

Prawo i administracja państwowa

Polityka i wojsko

 

Rozdział 4. Przemyt

4.1 Przemyt alkoholu

4.2 Przemyt towarów i wyrobów tytoniowych

 

Rozdział 5. Międzynarodowy obrót gospodarczy

5.1 Wyłudzanie nienależnego zwrotu podatku VAT w obrocie międzynarodowym

5.2 Przestępstwa związane z międzynarodowym rynkiem hazardowym i praniem brudnych pieniędzy

5.3 Oszustwa celne

Posłowie

Bibliografia

Akty prawne


Spis Treści

 

Wstęp…………………………….………………………….6

 

Rozdział 1. Zarys polskiej przestępczości zorganizowanej……………………………………………..11

  1. Realia polityczno-społeczne Europy Środkowej schyłku XX wieku……………………….…..………….…...….12

  2. Podstawy prawne ścigania przestępczości zorganizowanej……………………….…..………...….18

  3. Instytucje powołane do zwalczania działalności przestępczości zorganizowanej……….………………..23

  4. Polska przestępczość zorganizowana a mafia…………………………………………………...35

 

Rozdział 2. Produkcja, przemyt oraz handel narkotykami………………………………………………..45

2.1 Zarys światowej zorganizowanej przestępczości narkotykowej……………………….....…..……………46

2.2 Wybrane przypadki produkcji, przemytu oraz hurtowego handlu narkotykami polskiej przestępczości zorganizowanej.………………………....……………..55

2.3 Problematyka przestępczości narkotykowej we współczesnej Polsce…………………...…….…………61

 

Rozdział 3. Przestępstwa paliwowe……………………………………………………69

3.1 Przestępstwa paliwowe na świecie – wybrane zagadnienia…………………………………………….70

3.2 Działalność tzw. Mafii Paliwowej w Polsce…………………………………...……………...76

3.3 Uwarunkowania działalności tzw. Mafii Paliwowej w Polsce…………………………………………….…….85

 

Rozdział 4.

Przemyt………………………………………….…………93

4.1 Przemyt alkoholu……………………………………….94

4.2 Przemyt towarów……………………………..……….103

 

Rozdział 5. Międzynarodowy obrót gospodarczy……………………………………....…...…..112

5.1 Wyłudzanie nienależnego zwrotu podatku VAT w obrocie międzynarodowym………………………….…...….113

5.2 Przestępstwa związane z międzynarodowym rynkiem hazardowym………………………………………….121

5.3 Oszustwa celne………………………………….…….128

 

Zakończenie………………………..…………………..…132

Bibliografia………………………..……………………...139

Akty prawne……………………………………………...140

Copyright © 2017 www.turalinski.pl. All rights reserved.