Pomoc w sytuacjach krytycznych


Rozwiązywanie szczególnie trudnych problemów, bez względu na ich ciężar gatunkowy lub polityczny:

  • Przestępstwa gospodarcze - likwidacja skutków oszustw, przywłaszczeń, fałszerstw
  • Antywindykacja - ochrona majątku (nieruchomości, oszczędności, praw majątkowych, działalności gospodarczej) przed egzekucją
  • Wywiad i kontrwywiad - strategiczny (biznesowy i polityczny), majątkowy (kontrola wypłacalności), kryminalny (analiza zagrożeń), ochrona tajemnic klienta i anonimizacja struktur gospodarczych
  • Detektywistyka - doradztwo kryminalistyczne, obalanie wersji śledczych
  • Spółki off-shore i doradztwo gospodarcze - zarządzanie kryzysowe, optymalizacja, tworzenie wehikułów podatkowych, opracowywanie prognoz rynkowych (czynniki ekonomiczne, polityczne, prawne etc.)
  • Rzecznictwo interesów - przed administracją państwową, organami ścigania, mediami, działaczami społecznymi i politycznymi
  • Bezpieczeństwo - organizacja legalnej ochrony fizycznej i prawnej w każdym zakresie tematycznym (biznes, życie prywatne, polityka)
  • Ewakuacja bliskich i pracowników - z państw arabskich i terenów konfliktów zbrojnych (z udziałem obywateli Ukrainy i Rosji)
  • Realizacja innych, szczególnie trudnych lub niebezpiecznych zleceń

Formy udzielanego wsparcia:

Ekspertyzy i raporty pisemne, obejmujące kompleksową analizę stanu faktycznego i formalnego sprawy oraz możliwych i zalecanych dalszych działań (prawnych, ekonomicznych, dowodowych, strategicznych, antywindykacyjnych itp.) - koszt od 2500 zł do 25 000 zł.

Wywiad gospodarczy i polityczny - koszt od 2500 zł.

Doradztwo, bieżące konsultacje i nadzór - koszt od 1000 zł za dzień pracy.

Działania bezpośrednie (konfrontacyjne), właściwe dla charakteru problemu - wynagrodzenie uzgadniane indywidualnie.

Koszt pomocy uzależniony jest od charakteru sprawy i jej ciężaru gatunkowego.

Wstępne analizy przekazywanych materiałów (w tym materiałów w formie elektronicznej) dokonywane są odpłatnie.Zapewniamy pomoc ze strony ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w sektorach cywilnym i specjalnych formacji mundurowych, w tym obywateli Rosji i Ukrainy w przypadku realizacji zleceń newralgicznych poza terytorium Unii Europejskiej.

Spektrum tematyczne usług obejmuje kwestie prawne, ekonomiczne, fiskalne, bezpieczeństwo oraz neutralizację zagrożeń płynących ze strony świata przestępczego.

 

Formularz kontaktowy

Copyright © 2017 www.turalinski.pl. All rights reserved.