Interwencja Komisji Europejskiej w sprawie polskich autostrad


Premier Donald Tusk nie wyraził zainteresowania ujawnionymi nieprawidłowościami przy budowie polskich autostrad. Powierzchowne śledztwo prowadzone przez prokuraturę pominęło w ogóle materiał dowodowy upubliczniony przez budowniczych i ich pełnomocnika, którzy nie byli stroną w sprawie i zgodnie z polskimi przepisami postępowania karnego nie byli uprawnieni ani do przejrzenia akt, ani do zaskarżenia postanowienia o umorzeniu. W praktyce więc ściganie korupcji i defraudacji czyni w Polsce stroną jedynie domniemanego sprawcę, czyli beneficjenta nieprawidłowości, a ten oczywiście nie jest zainteresowany rzetelną pracą prokuratury. W związku z powyższym informacje o nieprawidłowościach, wraz z publikacjami Kazimierza Turalińskiego dotyczącymi tzw. Afery Autostradowej zamieszczonymi w prasie niemieckojęzycznej, skierowane zostały do Komisji Europejskiej. W odpowiedzi na skargi Bruksela skierowała do polskiego rządu żądanie przeprowadzenia audytu, o czym Patrick Amblard (Komisja Europejska) poinformował pisemnie zgłaszającego - Kazimierza Turalińskiego.

 W przypadku braku wyjaśnienia ujawnionych nieprawidłowości, konsekwencją zaniechań rządu Donalda Tuska stać się może zablokowanie kilkudziesięciu miliardów euro przyszłych dotacji.Copyright © 2017 www.turalinski.pl. All rights reserved.