Nazywam się Kazimierz Turaliński, specjalizuję się w materii bezpieczeństwa i wywiadu gospodarczego oraz w sprawach karnych - kryminalnych, gospodarczych i skarbowych. Swoją drogę z wykonywanym zawodem rozpocząłem studiując prawo, nauki polityczne oraz ekonomię w specjalizacji podatkowej. Przeszedłem szkolenia prowadzone przez specjalistów służb cywilnych i wojskowych: polskich, amerykańskich, izraelskich i rosyjskich. Posiadam należne "z urzędu" uprawnienia do licencji II stopnia ochrony osób i mienia. W międzyczasie pracuję nad rozprawą doktorską z zakresu prawa konstytucyjnego i karnego.

Z komercyjnym sektorem bezpieczeństwa gospodarczego jestem związany od 2000 roku. Od tego czasu zrealizowałem ponad 800 zleceń, w tym rozwiązywałem problemy osób z listy najbogatszych Polaków, spółek giełdowych oraz działaczy politycznych, a także nagłaśniałem sprawy bulwersujących zbrodni i afer gospodarczych. Nie zliczę, ile razy konfrontowałem się z zawodowymi oszustami, brutalnymi kryminalistami, czy działającymi na ich rzecz prawnikami oraz skorumpowanymi funkcjonariuszami. Organizowałem obsługę prawno-detektywistyczną oraz ochronę fizyczną w państwach takich jak Rosja, Ukraina, Włochy, Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Pełniąc funkcje dyrektorskie zbudowałem w minionej dekadzie dwa duże piony realizacyjne w sieciach polskich kancelarii prawno-finansowych, a jako ekspert ds. karno-gospodarczych pełniłem funkcję partnera kancelarii JanSzed. Świadczyłem również usługi doradcze w sprawach przestępczości gospodarczej na rzecz komisji sejmowej w ramach działalności Biura Analiz Sejmowych. Następnie, wraz z moim zespołem zrzeszającym profesjonalistów z zakresu prawa karnego i cywilnego oraz detektywistyki, w większości składającym się z byłych oficerów służb państwowych, świadczyłem usługi na rzecz indywidualnych klientów, podmiotów gospodarczych, agencji detektywistycznych i kancelarii prawnych.

Jestem autorem ponad stu reportaży publikowanych w prasie polskiej, brytyjskiej i niemieckiej, autorskich programów szkoleniowych, szeregu publikacji książkowych z zakresu przestępczości zorganizowanej oraz aspektów prawno-ekonomicznych międzynarodowej przestępczości gospodarczej i bezpieczeństwa, a także podręczników branżowych. Część z nich zyskała uznanie uczelni wyższych i trafiła na listy literatury podstawowej studiów z zakresu detektywistyki, wywiadu gospodarczego oraz typologii przestępców m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, czy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Miałem też zaszczyt poprowadzić prelekcje podczas polskich sympozjów globalnej organizacji Strategic and Competitive Intelligence Professionals - SCIP zrzeszającej międzynarodowych ekspertów ds. wywiadu konkurencyjnego. Od 2014 roku prowadzę wykłady na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku studiów Strategiczny wywiad biznesowy. Wprowadzam studentów w tematykę "przestępstw gospodarczych" oraz "granic prawnych wywiadu biznesowego", czyli prawa karnego i cywilnego. Od 2016 roku wykładam na tej samej uczelni zagadnienia "kontrwywiadu biznesowego" na kierunku Bezpieczeństwo biznesu, obejmujące metodykę ukrywania tajemnic przedsiębiorstwa i przeciwdziałania szpiegostwu przemysłowemu. We wcześniejszych latach miałem przyjemność również poprowadzić wykłady otwarte m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Obrony Narodowej oraz w Szkole Głównej Handlowej. Zapraszam także na zamknięte szkolenia z zakresu bezpieczeństwa biznesu, organizowane przez ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o..

Aktualnie ograniczam świadczenie opisanych wyżej usług i koncentruję się na aktywności publicystycznej i dydaktycznej.


Kazimierz Turaliński


Dotychczasowe publikacje książkowe:

 • Podatek VAT - oszustwa podatkowe, przemyt i zorganizowana przestępczość skarbowa - ISBN 978-83-64983-08-5, wydawnictwo - "ARTEFAKT.edu.pl", Warszawa 2017, 632 strony
 • Poradnik inwestora rynku nieruchomości - ISBN 978-83-64983-06-1, wydawnictwo - "ARTEFAKT.edu.pl", Warszawa 2016, 358 stron
 • Encyklopedia antywindykacji - aspekty prawne i praktyczne - jak legalnie nie płacić swoich długów? - ISBN 978-83-64983-04-7, wydawnictwo - "ARTEFAKT.edu.pl", Warszawa 2014, 212 stron
 • Raje podatkowe i spółki off-shore - jak legalnie nie płacić podatków? - ISBN 978-83-64983-02-3, wydawnictwo - "ARTEFAKT.edu.pl", Warszawa 2014, 200 stron
 • 2012 - polityka, pieniądze, służby specjalne - ISBN 978-83-64983-05-4, wydawnictwo - "ARTEFAKT.edu.pl", Warszawa 2015, 180 stron, wydanie e-book - ISBN 978-83-63574-00-0, wydawnictwo "MEDIA POLSKIE", Radom 2013, 156 stron
 • Jak kraść - podręcznik złodzieja wyd. II - ISBN 978-83-64983-03-0, wydawnictwo - "ARTEFAKT.edu.pl", Warszawa 2014, 532 stron
 • Zabić szpiega - ISBN 978-83-925811-6-1, wydawnictwo - "MEDIA POLSKIE", Radom 2011, 198 stron
 • Przestępczość zorganizowana w III RP (wydanie II - rozszerzone) - ISBN 978-83-925811-5-4, wydawnictwo - "MEDIA POLSKIE", Radom 2009, 206 stron
 • Wywiad Gospodarczy i Polityczny - Podręcznik dla specjalistów ds. bezpieczeństwa, detektywów i doradców gospodarczych (wydanie II - zaktualizowane i rozszerzone) - ISBN 978-83-64983-01-6, wydawnictwo - "ARTEFAKT.edu.pl", Warszawa 2015, 510 stron - książka stanowi literaturę podstawową m.in. przedmiotów: Detektywistyka na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Infobrokering na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wywiad Gospodarczy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • Wywiad Gospodarczy i Polityczny - Metodyka, taktyka i źródła pozyskiwania informacji - ISBN 978-83-925811-3-0, wydawnictwo - "MEDIA POLSKIE", Radom 2011, 446 stron
 • Katyń 2010 - Moskwa 1610 (WYDANIE II) - ISBN 978-83-925811-4-7, wydawnictwo - "MEDIA POLSKIE", Radom 2010, 647 stron
 • Przestępstwa Skarbowe: Kwalifikacja prawna i metodyka uszczuplania podatku VAT - ISBN 978-83-7679-053-4, wydawnictwo - "ARDIUS", Warszawa 2010, 262 strony (wydanie w formacie A5) / 159 stron (wydanie w formacie A4)
 • Windykacja Gospodarcza - podręcznik do nauki zawodu - ISBN 978-83-7679-043-5, wydawnictwo - "ARDIUS", Warszawa 2010, 324 strony (wydanie II - 368 stron), 33 wzory pism procesowych - bestseller wydawnictwa
 • Dokumentacja III RP: Objawy Mafii - wydanie I - ISBN 978-83-925811-0-9, wydawnictwo - "MEDIA POLSKIE", Radom 2007, 255 stron, wydanie III (aktualne) - ISBN 978-83-64983-00-9, wydawnictwo "ARTEFAKT.edu.pl", Warszawa 2014, 286 stron - książka stanowi literaturę podstawową przedmiotu Specyfika działania w grupie przestępczej. Przestępczość zorganizowana. Typologia przestępców Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Autorskie programy szkoleniowe:

 • Optymalizacja podatkowa - międzynarodowe wehikuły podatkowe, spółki off-shore i raje podatkowe - ISBN 978-83-64471-00-1, wydawnictwo - "ARTEFAKT", Warszawa 2013
 • Encyklopedia antywindykacji - aspekty prawne i praktyczne - jak nie płacić swoich długów? - ISBN 978-83-64471-01-8, wydawnictwo - "ARTEFAKT", Warszawa 2014
 • Windykacja gospodarcza - kurs zawodowy - ISBN (w trakcie nadania), wydawnictwo - "ARTEFAKT", Warszawa 2014
 • Wywiad gospodarczy - kurs zawodowy - ISBN (w trakcie nadania), wydawnictwo - "ARTEFAKT", Warszawa 2014


Copyright © 2017 www.turalinski.pl. All rights reserved.