Afera Autostradowa / Euro 2012 - projekty nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu cywilnego

Naruszenie infrastruktury krytycznej i masowe oszustwa na szkodę uczciwych podwykonawców.


W toku analizy nieprawidłowości przy budowie autostrad na Euro 2012 stwierdzono naruszenia sztuki budowlanej oraz masowe oszustwa na szkodę uczciwych przedsiębiorców. Wykryty stan budów znacznie jednak przekroczył dopuszczalne odstępstwa od normy, wręcz stwierdzić należy sabotaż tzw. infrastruktury krytycznej w postaci spodziewanej nieprzejezdności głównych szlaków komunikacyjnych, użytkowanych zarówno w ruchu lokalnym, jak i tranzycie międzynarodowym. Poza stratami o charakterze ekonomicznym Polska zostanie skompromitowana jako jedyne państwo Unii Europejskiej bez przejezdnych głównych dróg. Sam rozpad źle wykonanych nasypów skutkować może katastrofami budowlanymi i śmiercią użytkowników autostrad.

Zarówno w zakresie bezpieczeństwa drogowego, jak i stosowanej metodyki oszustw gospodarczych na szkodę podwykonawców poinformowane zostały najwyższe władze Rzeczypospolitej oraz partie opozycyjne. Wraz z opisem stanu faktycznego oraz metodyki stosowanego oszustwa przedstawione zostały projekty aktów prawnych (nowelizacje Kodeksu karnego oraz Kodeksu cywilnego) umożliwiających eliminację ujawnionych patologii.

Pliki PDF z przesłanymi pismami:Copyright © 2017 www.turalinski.pl. All rights reserved.