Blog

Policyjny sabotaż to przestępstwo?

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rozumiem strajkujących policjantów, gdyż za dzisiejszą miesięczną pensję oficera ja w sektorze komercyjnym jestem w stanie prowadzić czynności najwyżej przez parę dni. Ale... obecna sytuacja to skandal i sabotaż bezpieczeństwa publicznego, którego nic nie tłumaczy. Służba to nie praca a kto tego nie rozumie, powinien zmienić zawód.

Służba w Policji wymaga nadludzkiej odwagi i zdolności do poświęceń. Tymczasem w Krakowie nie jeździły radiowozy. Na 48 załóg radiowozów 48 było na L4. Olsztyn zamknął 4 posterunki. W innych miejscowościach nie było lepiej. Gdzieniegdzie 70% stanu przebywało na zwolnieniach, a średnia krajowa to 1/3 wyłączonych ze służby i aż 80% antyterrorystów. Z powodu dzikiego strajku byliśmy zupełnie bezbronni na wypadek zamachu terrorystycznego, zuchwałego napadu na bank lub konwój, czy zamieszek motywowanych światopoglądowo lub "sportowo". W wielu regionach Polska faktycznie utraciła zdolność zapewniania bezpieczeństwa publicznego i zwalczania przestępczości, co 11 listopada stwarza realne zagrożenia walk ulicznych, w tym zewnętrznie inspirowanych. Można powiedzieć dopust Boży – gdyby nie to, że wszyscy przecież wiedzą, że to zorganizowana celowo akcja i (prawie nikt) tak naprawdę nie zachorował.

L4 to nie prawo każdego człowieka jak urlop na żądanie, tylko nadzwyczajna sytuacja zdrowotna wykluczająca niezależnie od woli chorego wypełnianie obowiązków pracownika. Zwolnienie z pracy wystawia uprawniony lekarz, a dokument ten stanowi dokument w znaczeniu art. 115 § 14 Kodeksu karnego (dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne). Przestępstwem jest jego wystawienie bez podstawy prawnej (fałsz intelektualny – art. 271 § 1 k.k.: Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.) oraz posługiwanie się nim (art. 273 k.k.: Kto używa dokumentu określonego w art. 271 lub 272, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.), a także wprowadzenie lekarza w błąd (art. 272 k.k. Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.).

Nie ulega wątpliwości, że policjant nie może popełniać przestępstw, a służba to nie praca. Idąc do pracy możemy w jednej chwili wstać od kasy i powiedzieć: nie lubię was, idę sobie! Najwyżej nie dostaniemy wtedy dniówki. W przypadku policjanta od jego absencji może zależeć cudze życie, dlatego właśnie „służy”, a nie „pracuje”. Kto szuka dobrze płatnej pracy powinien iść do korporacji albo banku, gwarantuję, że tam pensje są wyższe, premie i inne benefity także. No, chyba że zwerbowano Was do służby transparentem z napisem: „praca w Policji da willę z basenem i jacht na Majorce”, wtedy faktycznie ogólnopolski protest jest zasadny i walczyć jest o co...

Drodzy policjanci – weźcie to proszę pod uwagę. Polityczni zwierzchnicy przychodzą i odchodzą, a z nami – obywatelami – musicie żyć w każdych warunkach, tak jak my z Wami. Szanujmy się wzajemnie, albo brak szacunku bardzo szybko wróci do drugiej strony. Nie sabotujcie bezpieczeństwa publicznego, bo protest protestem, ale krzywdy które spotykają ludzi z powodu pustych posterunków i bezproduktywnie zaparkowanych radiowozów naprawić po fakcie już się nie da. I jak potem stawiać zarzuty Kowalskiemu za sfałszowanie dokumentu, jak się samemu siedziało na lewym zwolnieniu?

 

Kazimierz Turaliński

9 listopada 2018 r.

 

Komentarze Kazimierza Turalińskiego

Komentarze do aktualnych wydarzeń politycznych, głośnych lub przemilczanych przestępstw oraz zmian w prawie i gospodarce. Zabarwione światopoglądowo ale niezwiązane trwale z żadną partią polityczną, nielojalne nikomu ani niczemu za wyjątkiem sumienia.

Wydawnictwo Artefakt.edu.pl

Kontakt w sprawie wydawnictw książkowych:

  Wydawnictwo prawno-ekonomiczne
  ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o.

adres e-mail: biuro@artefakt.edu.pl

tel. kom. 537-271-291
tel.(22) 270-10-75
fax (22) 257-82-32

adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 85 lok. 21
02-001 Warszawa

Kancelaria TALIONIS

Kontakt w sprawie usług prawno-ekonomicznych:

  Kancelaria
  TALIONIS

adres e-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

tel. (32) 431 07 43
fax (32) 431 07 47

adres biura:
ul. Sądowa 7
41-605 Świętochłowice

adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Słowo do klientów

Podobno zawsze wybierać trzeba mniejsze zło, a większe… zachowywać na czarną godzinę. Ja uważam, że z każdej sytuacji jest dobre wyjście, sęk tylko w tym, by szukając do niego drogi nie zabłądzić jeszcze bardziej. Jeśli masz kłopot i nie znajdziesz jego rozwiązania w moich publikacjach – napisz. Spróbuję Ci pomóc w jego rozwiązaniu lub zminimalizuję jego skutki. Wraz z moimi współpracownikami - głównie byłymi funkcjonariuszami służb państwowych - zapewnić mogę profesjonalną obsługę problemów z zakresu bezpieczeństwa biznesu, nie wykluczając spraw związanych z przestępczością zorganizowaną lub międzynarodową, czy wykrywaniem sprawców poważnych zbrodni - w tym zabójstw.

Kazimierz Turaliński

 
Więcej na poruszone tematy przeczytać możesz w książkach autorstwa Kazimierza Turalińskiego dostępnych w Wydawnictwie Prawno-Ekonomicznym Artefakt.edu.pl:

 

x