BLOG Kazimierza Turalińskiego

Faszyści, czyli czy jesteś skończonym idiotą?

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W Polsce jest faszyzm - to już wiadomo niemal powszechnie w całej Unii Europejskiej i poza jej granicami. W końcu pojawiają się już takie niepodważalne źródła jak np. wypunktowane podobno przez United States Holocaust Memorial Museum wczesne oznaki wprowadzania ustroju faszystowskiego, wypisz wymaluj pasujące do sytuacji nad Wisłą. Tylko mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że przygotował je imbecyl a powielają osoby z bardzo mocno ograniczoną wiedzą...


Na wstępie jako dyplomowany politolog pozwolę sobie rzucić parę uwag politologicznych - faszyści (uwaga, uwaga!) nie dokonali w czasie II Wojny Światowej żadnych większych zbrodni przeciwko ludzkości! Za Holokaust odpowiadali niemieccy naziści, faszystów w III Rzeszy nie było (to odrębna doktryna polityczna właściwa dla m.in. Węgier i Włoch, nieeksterminujących innych narodów). Korporacjonizm faszystowski nie był rasistowski, dopuszczał tolerancję dla odmiennych ras i religii w razie sumiennego wypełniania obowiązków na rzecz kraju (dlatego transporty Żydów z Włoch i Węgier do obozów zagłady ruszyły na dobre dopiero po zajęciu tych państw przez wojska III Rzeszy a nie w czasie dobrowolnej kolaboracji). Tak, Włochy toczyły w tym czasie wojny, ale nie prowadziły polityki ludobójczej opartej o kryterium biologiczne a typowe dla tamtej epoki działania wojenne, nie lepsze ani nie gorsze od np. okupacyjnych wybryków brytyjskich, belgijskich czy amerykańskich, a często nawet dużo bardziej humanitarne (kolonie łupiono wtedy niemiłosiernie, a ludność miejscową często masowo eksterminowano - np. w Kongo belgijski król Leopold II wymordował 8 milionów ludzi a resztę uczynił niewolnikami na cele przemysłu kauczukowego). Kto więc stawia znak równości między terminami faszyzm i nazizm powinien też zrównać z nimi ówczesne liberalne demokracje i monarchie zachodnie.

Adolf Hitler doszedł do władzy w wyniku niesfałszowanych wyborów, nie musiał ich fałszować gdyż dysponował ogromnym poparciem społecznym. Spierać się można, czy była to zasługa jego wielkiego talentu oratorskiego i zręcznej socjotechniki, czy po prostu... powszechna skłonność lub co najmniej tolerancja ówczesnych Niemców do rozwiązań zbrodniczych. Skłaniam się ku tej drugiej tezie, gdyż zbrodnie ludobójstwa były przez Niemców, zwanych wtedy Prusakami, dokonywane m.in. w Belgii już w czasie I Wojny Światowej, a choć Hitler w niej walczył, to zaręczam wszystkim, że jako kapral austriackiego pochodzenia nie miał żadnego wpływu na doktrynę wojenną ani Kajzera, ani jego generałów. Po prostu mordowanie cywilów było dla tej armii czymś oczywistym i zmiana ustroju zmieniła tylko metodę. Cóż, postęp...

Przywódcy III Rzeszy religią gardzili, jako partia narodowo-socjalistyczna promowała antykatolicki ateizm. Hitler zapowiadał, że po skończeniu walki z Żydami poświęci dalsze swoje życie na walkę z Kościołem. W podbitym Kraju Warty siłą zaprowadzano ateizm zabraniano odprawiania nabożeństw, niszczono kościoły, w niektórych diecezjach zamordowano co drugiego kapłana a wielu pozostałych wywieziono do obozów koncentracyjnych. Za odmawianie modlitw nie raz Niemcy katowali na śmierć. Papież Pius XII popierał III Rzeszę z powodu walki zbrojnej z antyklerykalnymi bolszewikami odpowiadającymi wcześniej za masowe mordowanie księży i niszczenie religii, ale trudno powiedzieć, by w jakikolwiek sposób zmieniało to ateizm Hitlera, którego udało się uwiecznić w kościele chyba tylko w czasie mszy za duszę... Józefa Piłsudskiego. Sam Hitler, a także jego najważniejsi towarzysze, byli zafascynowani indyjskimi wedami i ich karmicznym wyjaśnieniem akceptacji dla przemocy wobec słabszych, zdecydowanie wyżej od Chrześcijan cenili też bezwzględnych i wrogich wobec Żydów Muzułmanów.

NSDAP była partią robotniczą, która znacznie podniosła poziom życia typowego niemieckiego robotnika, tłumienie jego wolności było tam nie większe niż w innych państwach tamtej epoki - pamiętajmy, że sanacyjny polski rząd i prezydent Ignacy Mościcki nie krytykowali strzelania na polskich ulicach do robotniczych manifestacji, co można powiedzieć było ogólnym standardem epoki a nie odkryciem doktryny nazistowskiej czy tym bardziej faszystowskiej. Zdecydowanie większy nacisk na robotników istniał w enklawie proletariatu - Związku Sowieckim. Np. w amerykańskim stanie Kolorado na prośbę Rockefellera policja i gwardia narodowa starła się z protestującymi przeciwko obniżkom wynagrodzeń górnikami, w wyniku czego od kul zginęło 20 osób - także kobiety i dzieci. Podczas tłumienia w Polsce wielkiego strajku chłopskiego wymierzonego w obóz piłsudczykowski zamordowano 44 protestujących a ponad 5 tysięcy uwięziono. Takie przypadki były w tamtych latach normą w każdym ustroju - od totalitarnych, przez łagodne autorytarne po liberalne demokracje.

Wszyscy pamiętają z filmów wojennych odrażające tramwaje przedzielone łańcuchem i tabliczką: "tylko dla Niemców". Segregacja rasowa i związany z nią skrajny nacjonalizm to jednak również nie autorski wymysł nazistów, a tym bardziej nie umiarkowanych faszystów. W USA prawa czarnoskórych zaczęły wyglądać porównywalnie do praw białych dopiero 30 lat po wojnie, więc również rasizm był wtedy dość powszechną globalną tendencją a nie czynnikiem wyróżniającym. Kolorowi musieli chodzić do oddzielnych szkół, mieli oddzielne publiczne toalety (polecam wszystkim świetny film pt. "Ukryte działania", o dyskryminacji czarnoskórych matematyczek w NASA, które były dość dobre by za o wiele niższe pensje wyliczać trajektorie lotu rakiet kosmicznych, ale do toalety dla kolorowych musiały biegać kilometr od swojego miejsca pracy a nalanie przez nie kawy ze wspólnego termosu budziło zgorszenie większe niż dzisiaj seks publiczny), wyróżnione ławki w parkach i pociągach, oddzielne miejsca w restauracjach a często nawet nie mogli liczyć na zrobienie zakupów na "białych" stacjach benzynowych czy w "białych" sklepach. Amerykańskie prawa zakazujące mieszania ras nie dopuszczały międzyrasowych małżeństw - tak jak niemieckie zabraniały mieszania krwi aryjskiej z żydowską. Np. w 1936 roku po olimpiadzie w Berlinie czarnoskóry amerykański mistrz olimpijski Jessi Owens musiał do hotelu w USA wjeżdżać windą towarową i nie mógł zjeść kolacji w jej restauracji, gdyż ta była zarezerwowana dla białych. Wcześniej, gdy stawał na podium, Adolf Hitler pozdrowił go identycznie jak wszystkich innych białych medalistów, a także nie miał oporów by uścisnąć mu dłoń i złożyć gratulacje. Ponownie więc pewne fakty historyczne oceniać należy w szerszym kontekście danej epoki i nie wiązać ich na siłę z określonym ustrojem.

Obozy koncentracyjne również nie zostały wymyślone przez Hitlera ani tym bardziej przez Mussoliniego. Już na przełomie XIX i XX wieku masowo stosowane były przez Brytyjczyków, w których śmierć poniosło prawie 30 tys. więźniów Imperium. Jeszcze przed I Wojną Światową Niemcy mieli już swoje obozy koncentracyjne w Afryce w Namibii, w których wymordowano niespełna 70 tys. członków plemion Herera i Namaqua, za co odpowiedzialność ponosił... ojciec Hermanna Göringa. Raczej również nie inspirowany przez wtedy jeszcze nastoletniego Adolfa Hitlera i z całą pewnością nienależący do nieistniejących jeszcze włoskich faszystów. Do tej samej kategorii zaliczyć należy jeszcze polską, utworzoną rozporządzeniem prezydenta Ignacego Mościckiego z dnia 17 czerwca 1934 r. Berezę Kartuską, w której władze bez wyroków sądowych zamęczyły torturami wielu Polaków, których większość dzisiaj nazwalibyśmy opozycjonistami. W czasie II Wojny Światowej Amerykanie masowo więzili w obozach swoich własnych obywateli o azjatyckim pochodzeniu i zmuszali ich do niewolniczej pracy na rzecz wojska, m.in. do szycia mundurów. Warto też napomknąć o radzieckich łagrach...

Ogólnie - krążące po internecie teksty porównujące dzisiejszą Polskę do ustrojów "faszystowskich" charakteryzuje zwykle polot literacki i cięte podejście polityczne, dzięki czemu skutecznie robią co niektórym wodę z mózgu, ale obok historii doktryn politycznych ani historii powszechnej ich autorzy nawet przez moment nie stali. Pewne podkreślane przez nich "charakterystyczne" wyznaczniki doktryn totalitarnych są bowiem tak charakterystyczne, jakby dziś powiedzieć, że we współczesnej Polsce faszystów na tle społeczeństwa wyróżnia publiczne korzystanie ze smartphonów i oglądanie w domach telewizji... Czyli według tych domorosłych analityków politycznych najpewniej Ty też drogi Czytelniku jesteś faszystą, nazistą, a może nawet masonem i cyklistą ;)

Nie wiem, czy krążące po internecie słynne "oznaki faszyzmu" rzeczywiście zostały zaczerpnięte z materiałów United States Holocaust Memorial Museum (niekiedy i muzea zamiast propagować prawdę strzelają takie gafy, że wstyd), lecz wiem na pewno, że wierzące w nie osoby są durniami nieznającymi historii. Tak - w Polsce źle się dzieje i to od dawna, mniej więcej od lat złotej wolności szlacheckiej i pierwszych rozbiorów, ale z faszyzmem ma to tyle wspólnego, co wiosenna mżawka z monsunem. Drodzy Czytelnicy - historia kołem się toczy, ale nie kopiuje dosłownie tego co już było. Tamci ludzie nie żyją, tamta sytuacja geopolityczna nie istnieje, a nasze społeczeństwa ewoluowały tak bardzo, że dziś szok i odrazę budzi w nas to, co dla naszych dziadków i pradziadków było zupełną (powszechnie tolerowaną też w demokracjach liberalnych) normą. A tymczasem każdy dzień jest inny, każda przywara również, a realia społeczne, gospodarcze i międzynarodowe są dziś zupełnie inne niż były w latach 30-tych XX wieku. Faszyzm Polsce nie grozi, innym krajom już też nie, za to inne współczesne nam "cholery" tak - a dostrzeżecie je dopiero wtedy, kiedy przestaniecie z lupą biegać po ulicach szukając nieistniejących krasnoludków. Zwalczajmy dzisiejsze zagrożenia wewnętrzne szkodzące Polsce, a nie rozpływajmy się w utopijnych i błędnych rozważaniach nad tym, czy Ziobro bardziej przypomina z profilu Kazimierza Wielkiego, czy raczej Królową Jadwigę. W Polsce nazizmu nie ma i nie będzie, a prawdziwy faszyzm ma tyle wspólnego z nazizmem i zbrodniami przeciwko ludzkości, co Gazeta Wyborcza z Młodzieżą Wszechpolską.


Kazimierz Turaliński

6 sierpnia 2018 r.

Komentarze Kazimierza Turalińskiego

Komentarze do aktualnych wydarzeń politycznych, głośnych lub przemilczanych przestępstw oraz zmian w prawie i gospodarce. Zabarwione światopoglądowo ale niezwiązane trwale z żadną partią polityczną, nielojalne nikomu ani niczemu za wyjątkiem sumienia.

LOBBY PEDOFILSKIE, czyli jak PODBITO BANDYCKIE POGRANICZE

Nie, to wcale nie jest opowieść gangsterska. By być lepszym od konkurencji w świecie przestępczym trzeba być gorszym... a tę przewagę na Podkarpaciu zdobyto dostarczając dobrze ulokowanym w strukturach władzy "koneserom" bardzo młode dziewczęta, głównie Rosjanki i Ukrainki. Miały 13-14 lat, czasem mniej.

Czytaj więcej...

PATRYK VEGA - nieświadomie promuje kłamstwa pedofilów?

Informacje o ekranizacji przez Patryka Vegę "afery podkarpackiej" spotkały się z ekscytacją mediów i kinomaniaków... Sęk w tym, że ze słów reżysera wynika, że dał się komuś perfidnie oszukać.

Patryk, znamy się już niemal 10 lat. Miesiącami spotykaliśmy się gdy powstawały "Służby specjalne", film i serial których byłem niejawnym konsultantem. Prezentowałeś w nich w dużej części sprawy zbrodni i afer gospodarczych, które ja ujawniałem w prawdziwym świecie. Poznałem Cię na tyle dobrze, by wiedzieć jak idealistycznie byłeś wtedy nastawiony do ujawniania trudnej prawdy, także kosztem pieniędzy czy poklasku publiczności. Dlatego dziś pozwolę sobie wywołać Cię do tablicy i zapytać o Podkarpacie.

Czytaj więcej...

STACHOWIAK - prawda o tym kto zabił a kto krył zbrodnię

Śmierć Igora Stachowiaka nie była przypadkowa, była od początku zaplanowanym zabójstwem. Policjanci działali tak jak milicyjni mordercy Grzegorza Przemyka, syna antykomunistycznej poetki, mieli identyczne „plecy” i byli pewni swojej bezkarności. Do zbrodni przygotowali się dobrze, wymówką do zatrzymania ofiary miały być poszukiwania kogoś podobnego. Dlatego już w czasie interwencji na wrocławskim rynku, gdzie ofiara została „upolowana”, brutalnie zakuwano w kajdanki osoby, które nagrywały działania policjantów, choć nagrywanie takie jest w pełni legalne. Policjanci korzystając z monitoringu miejskiego wyłapywali osoby mogące dysponować nagraniem z ich interwencji. Jeden z zatrzymanych twierdził, że został przez policjantów już na komisariacie pobity.

Czytaj więcej...

Księża pośredniczyli między braćmi Kaczyńskimi i gangsterami, a Edward Mazur stał na drodze spółce SREBRNA

Bracia Kaczyńscy nie byli wierzący, nawet w czasach najczarniejszej komuny trudno było ich spotkać na patriotycznych nabożeństwach. Wszystko zmieniło się nagle, na przełomie lat 80-tych i 90-tych. Jarosław Kaczyński stał się człowiekiem Kościoła i zagospodarował katolicką niszę na polskiej scenie politycznej. Nie było to nawrócenie, tylko pragmatyzm. Planami biznesowymi braci Kaczyńskich księża zainteresować mieli wpływowych i bogatych włoskich gangsterów, korumpujących m.in. tamtejszych polityków partii CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA.

Czytaj więcej...

Demokracja, czyli dyktatura smutnych klaunów

Nie jestem zwolennikiem demokracji, dlatego też nie należałem i nie będę należał do jej „obrońców”. To zły ustrój. Nie premiuje najlepszych, tylko przeciętniaków, a na nich nie zbudujemy przecież najlepszego państwa. Widzieliście kiedyś odnoszącą sukcesy światową korporację zarządzaną przeciętnie? Ja też nie. W demokracji nie ma miejsca dla Steve’a Jobsa ani Billa Gatesa, tam pierwsze skrzypce gra Zbigniew spod warzywniaka.

Czytaj więcej...

Amber Gold, raport cz. 1 - żadne pieniądze nie zginęły!

Zostaliście oszukani w sprawie Amber Gold. Praktycznie wszystko co mogliście o niej przeczytać to kłamstwa, plotki lub nielojalne skróty myślowe. Nie trzeba szukać żadnych pieniędzy, doskonale wiadomo gdzie one są. Kluczem do prawdy pozostaje struktura wydatków. Matematyki nie można oszukać, dlatego dopiero ona ujawnia nam prawdę o rzekomo największej aferze finansowej ostatnich dekad, która jest aferą, ale nie kryminalną tylko polityczno-medialną.

Czytaj więcej...

Wydawnictwo Artefakt.edu.pl

Kontakt w sprawie wydawnictw książkowych:

  Wydawnictwo prawno-ekonomiczne
  ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o.

adres e-mail: biuro@artefakt.edu.pl

tel. kom. 537-271-291
tel.(22) 270-10-75
fax (22) 257-82-32

adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 85 lok. 21
02-001 Warszawa

Kancelaria TALIONIS

Kontakt w sprawie usług prawno-ekonomicznych:

  Kancelaria TALIONIS

adres e-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

tel. (32) 431 07 43
fax (32) 431 07 47

adres biura:
ul. Sądowa 7
41-605 Świętochłowice

adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Słowo do klientów

Podobno zawsze wybierać trzeba mniejsze zło, a większe… zachowywać na czarną godzinę. Ja uważam, że z każdej sytuacji jest dobre wyjście, sęk tylko w tym, by szukając do niego drogi nie zabłądzić jeszcze bardziej. Jeśli masz kłopot i nie znajdziesz jego rozwiązania w moich publikacjach – napisz. Spróbuję Ci pomóc w jego rozwiązaniu lub zminimalizuję jego skutki. Wraz z moimi współpracownikami - głównie byłymi funkcjonariuszami służb państwowych - zapewnić mogę profesjonalną obsługę problemów z zakresu bezpieczeństwa biznesu, nie wykluczając spraw związanych z przestępczością zorganizowaną lub międzynarodową, czy wykrywaniem sprawców poważnych zbrodni - w tym zabójstw.

Kazimierz Turaliński

 
Więcej na poruszone tematy przeczytać możesz w książkach autorstwa Kazimierza Turalińskiego dostępnych w Wydawnictwie Prawno-Ekonomicznym Artefakt.edu.pl:

 

x